Tenttiarkisto

Tenttiarkistoon pyritään keräämään pääasiassa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tenttejä opiskelijoiden opintojen tueksi. Voit luovuttaa tentin UDK:n tenttiarkistolle paperisena tai sähköisenä versiona. Paperisen tentin voi jättää AJ-tilassa sijaitsevaan tenttiarkistokansioon. Sähköisen version voit toimittaa webmasterille haluamassasi muodossa sähköpostitse osoitteeseen udk.webmaster@gmail.com.

Yhteiset opinnot

ITIY3 Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op

TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op

MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op

YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op

Perusopinnot

ITIP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää 5 op

ITIP2 Tietokäytännöt 5 op

ITIP4 Pelit ja pelillisyys 5 op

ITIP5 Tutkiva opiskelu 5 op

Aineopinnot

ITIA4 Tiedonhaun perusteet 5 op

ITIA5 Kokeellinen tiedonhaku 5 op

ITIA8 Player and User Studies 5 op

ITIA9 Game Project 10 op

ITIA10 Aineopintojen kirjallisuusopinnot 5-25 op

Syventävät opinnot

ITIS12 Tiedonhaun kieliteknologia 5 op

ITIS14 Web-tutkimus 5 op

ITIS15 XML-tiedonhaku ja kyselykielet 5 op