ITIP5 – Tutkiva opiskelu 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso, jossa tutustutaan informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan opiskelu- ja tutkimusalana ja harjoitellaan tutkivan opiskelun taitoja. Opintojakso sisältää perusteiden muihin opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä edistämään kokonaiskuvan muodostumista oppiaineesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa käyttää opiskelutehtävien suorituksessa yliopiston oppimisympäristöä
– on muodostanut yleiskäsityksen oppiaineen kokonaisuudesta sekä sen erikoistumis- ja tutkimusalueista
– pystyy hahmottelemaan itseä kiinnostavat opiskelualueet
– 0osaa hakea, arvioida ja käyttää oppiaineen alaan liittyviä tutkimusjulkaisuja ja kirjoittaa tutkimusjulkaisujen pohjalta lyhyitä argumentoituja tekstejä

Lisäksi tutkinto-ohjelman oma opiskelija:
– osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman
– osaa esitellä seminaariryhmän jäsenenä omia tuotoksia sekä keskustella arvioivasti toisten tuotoksista

Sisältö

Akateeminen opiskelutraditio. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media opiskelualana. Oman opintosuunnitelman rakentaminen. Oppiaineen tutkimuksen osa-alueet. Tutkimuksen ja opiskelun yhteydet. Opiskeluun liittyvä tiedonhankinta. Kirjoittaminen opiskelutekniikkana. Wikipedia-projekti. Perusopintojen reflektointi.

Tentit