ITIS14 – Web-tutkimus 5 op

Yleiskuvaus

Kurssi käsittelee web-tutkimusta (Web Science) tutkimusalueena ja esittelee sen eri osa-alueita ja web-tutkimuksen menetelmiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on muodostanut yleiskuvan web-tutkimuksesta ja syventynyt johonkin valitsemaansa web-tutkimuksen erityiskysymykseen.

Sisältö

Webin rakenne ja palvelut, semanttinen web ja ontologiat/folksonomiat, webin monikielisyys, web graafina, web tiedonhaun alustana, päättely webissä, webin sosiologiaa ja mielipiteiden louhintaa, webin hallinta, turvallisuus ja luottamus, webin taloudellisia kysymyksiä; suositusjärjestelmät ja mainonta webissä, resurssien hakukoneoptimointi.

Tentit

15.12.2017

en_USEnglish