Internationaly in studies

Opiskelijavaihto

Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opintoihin voi liittää 1-2 lukukauden opiskelun ulkomailla. Tampereen yliopiston erilaiset vaihto-ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden opiskella sekä Euroopassa (Erasmus, Nordplus) että USA:ssa (ISEP-ohjelma) tai Australiassa (yliopiston kahdenvälinen vaihtosopimus). Tiedot kaikista Tampereen yliopiston vaihtopaikoista löydät yliopiston verkkosivuilta.

Lisää opiskelijavaihdoista täällä.

Kansainvälistymiskokonaisuus

Opiskelijoilla on laajasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen opintojensa aika ja saada niistä myös kokonaisuusmerkintä todistukseensa. Kokonaisuusmerkintä ei kuitenkaan tule automaattisesti, vaan sitä on itse erikseen pyydettävä.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään hakemuksesta myös tutkintotodistukseen.

Kansainvälistymiskokonaisuuden muodostavien opintojen minimimäärä on 20 opintopistettä, ja kokonaisuus voi koostua esimerkiksi seuraavista osasuorituksista.

Osallistu opiskelijavaihtoon. Tampereen yliopiston erilaiset vaihto-ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden opiskella sekä Euroopassa (Erasmus, Nordplus) että USA:ssa (ISEP-ohjelma) tai Australiassa (yliopiston kahdenvälinen vaihtosopimus). Tiedot kaikista Tampereen yliopiston vaihtopaikoista löydät yliopiston verkkosivuilta.

Tutustu kv-opiskelijoihin. Vaihto-opiskelun lisäksi on myös muita tapoja kansainvälistyä opintojen aikana. Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat voivat toimia kv-tuutoreina saapuville vaihto-opiskelijoille tai osallistua Kielikeskuksen tarjoamille Intercultural Communication Studies -kursseille yhdessä ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa.

Osallistu Bobcatsssiin. Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijana voit osallistua vuosittain tammikuussa järjestettävään kansainväliseen Bobcatsss -konferenssiin, joka on tarkoitettu kirjasto- ja informaatioalan opiskelijoille, opettajille ja muille alan ammattilaisille. Bobcatsss-konferenssin järjestävät aina alan opiskelijat ja osallistujia on useista Euroopan maista sekä mm. Yhdysvalloista. Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat järjestivät vuonna 2009 Bobcatsssin Portossa yhdessä portugalilaisten opiskelijoiden kanssa.

Osallistu kesäkouluun. Informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Erasmus-rahoitteisiin kansainvälisiin kesäkouluihin, joihin osallistuu opiskelijoita ja opettajia ympäri Eurooppaa. Vuonna 2011 informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen opiskelijat osallistuivat tiedonhaun kesäkouluun Hollannissa ja asiakirjahallinnan kesäkouluun Saksassa.

Suorita Erasmus-harjoittelu. Voit sisällyttää opintoihisi myös Erasmus-harjoittelun. Varmista aina ennen Erasmus-harjoitteluapurahan hakemista tutkinto-ohjelmastasi, että voit sisällyttää Erasmus-harjoittelun tutkintoosi.

en_USEnglish