Turvallisemman tilan periaatteet

UDK ry:n tavoitteena on, että jokainen ainejärjestömme jäsen ja sen toimintaan osallistuva tuntee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Jokaisella on oikeus osallistua toimintaan ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä. Jokaisella on myös vastuu omasta toiminnastaan osana järjestöä, jotta yhteisömme voi hyvin ja yhdenvertaisuus toteutuu UDK ry:ssä parhaalla mahdollisella tavalla.

Näistä syistä kaikessa ainejärjestömme toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteita noudattamalla kaikki rakentavat omalla toiminnallaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua ainejärjestön tiloissa, tapahtumissa ja muussa toiminnassa.

UDKn häirintäohjesäännössä ohjeistetaan, miten toimia mahdollisissa häirintätilanteissa.

Turvallisemman tilan periaatteet:

  • Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä esitä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita edes vitsillä tai ironisesti. Älä käytä sukupuolen, seksuaalisuuden, ulkonäön, etnisen tai kansallisen taustan, uskonnon, vammaisuuden tai muiden syiden perusteella syrjiviä termejä.
  • Pyri olemaan asiallinen. Muista, että se mikä voi olla sinusta hauskaa, voi olla toisesta ihmisestä hyvin epämiellyttävää tai ahdistavaa. Monet erilaiset aiheet voivat olla arkoja ja henkilökohtaisia muille. Käsittele kaikkia aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti.
  • Pyri olemaan tekemättä oletuksia henkilön sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydentilasta tai toimintakyvystä. Samoin pyri olemaan tekemättä oletuksia henkilöstä etnisen tai kansallisen taustan, uskonnon, ulkonäön, iän, puheen tai muiden vastaavien ominaisuuksien perusteella.
  • Yritä tiedostaa omat oletuksesi muista. Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta tai identiteettiä hänen puolestaan.
  • Kunnioita jokaisen oikeutta olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin. Älä painosta ketään. Kunnioita muiden henkilökohtaista tilaa, koskemattomuutta ja heidän itse määrittelemiään rajoja.
  • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa (esimerkiksi puhe- tai kirjoitustapansa) perusteella.
  • Anna tilaa muille ja huolehdi, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi. Syrjivät ja vihamieliset puheet eivät ole tässä kohdassa tarkoitettuja mielipiteitä.
  • Puutu turvallisemman tilan periaatteita ja yhdenvertaisuutta rikkovaan puheeseen tai käytökseen. Tee se jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
  • Kuuntele ja ole avoin. Muuta käytöstäsi, jos siihen on aihetta. Hyväksy omat ja muiden tahattomat virheet sekä mahdolliset erimielisyydet. Poistu tilanteesta tai pyydä apua, jos asiallinen keskustelu ei ole mahdollista.

en_USEnglish