ITIY3 – Verkkojulkaisemisen perusteet 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käydään läpi verkkojulkaisemisen peruslähtökohdat ja -tekniikat. Ohjatuissa harjoituksissa käydään läpi harjoitustehtäviä ja käsitellään lyhyesti harjoitusten aiheisiin liittyvää teoriaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– ymmärtää verkkojulkaisemisen peruslähtökohdat
– hallitsee itsenäisen työskentelyn verkkomedian, esimerkiksi verkkosivujen toteutuksessa ja julkaisemisessa
– kykenee toteuttamaan verkkojulkaisussa käytettävien mediasisältöjen ja -resurssien muodostamia kokonaisuuksia

Sisältö

Verkkoympäristö, kuvankäsittelyn perusteet, HTML ja CSS, verkkosivujen julkaiseminen.

Tentit

en_USEnglish