TIEY2 – Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tuntee tietojenkäsittelytieteiden historian perusteita
– osaa nimetä tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita,
– osaa hahmottaa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuden ja tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden osa-alueiden suhteita naapuritieteisiin
– osaa sijoittaa tutkinto-ohjelman opintojaksot tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuteen
– osaa yhdistää tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat tutkinto-ohjelman opintojaksoihin
– osaa tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksiin ja tietojenkäsittelyalan työtehtäviin liittyviä eettisiä ongelmia
– osaa lukea ajankohtaisia tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen perustuvia englanninkielisiä artikkeleita

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat. Tietojenkäsittelytieteiden historiaa ja suhteita muihin tieteenaloihin. Tietojenkäsittelytieteet Tampereen yliopistossa. Tietojenkäsittelyn eettisiä kysymyksiä.

Tentit

en_USEnglish