TYÖELÄMÄPÄIVÄ JA ALUMNI-ILTA


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Seuraavana vuorossa on työelämäpäivä, joka on suunnattu sekä kaikille UDK:n opiskelijoille että alumneille! Tapahtumassa kuulemme erilaisia tarinoita liittyen työelämään, urapolkuun ja opintoihin. 

Tapahtuman avaa Jukka Niva, tulevaisuuden median pohtija ja Yle News Labin johtaja. Seuraavana ohjelmassa on alumnimme puheenvuoroja, aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle!

Eli siis…
MITÄ?: Alumnien tarinoita ja puheenvuoro Yle News Labin johtajalta!
MISSÄ?: Teams, linkki tässä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwZGM4OWUtMDRlNi00ZDc0LThmMmMtYTg0MGQxY2U4OTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%225fe161d8-19c3-4c41-8b4b-41d4a142f72e%22%7d
MILLOIN?: Keskiviikkona 12.5. klo 17.00

Yhteyshenkilö: Pauliina (0453409933)  

★★★

KE 12.5. WORKING LIFE DAY AND ALUMNI EVENING
After the virtual coffee, we’ll hold a working life day and alumni evening targeted for all the students and alumni of UDK! In this event, we’ll hear different stories associated with working life, career and studies.
The event starts with a speech by Jukka Niva who is the head of Yle News Lab. In addition, alumni of UDK will tell stories about their working lives, careers and studies and a portion of event is also reserved for questions and discussion!

TL;DR:

WHAT?: Stories by alumni and a speech by the head of Yle News Lab.
WHERE?: Teams, the link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkwZGM4OWUtMDRlNi00ZDc0LThmMmMtYTg0MGQxY2U4OTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%225fe161d8-19c3-4c41-8b4b-41d4a142f72e%22%7d
WHEN?: Wednesday 12.5. at 17.00

Contact: Pauliina (0453409933) 

en_USEnglish