Lukkaritalkoot / Timetable workshop


Event Details


Lukkaritalkoot 21.8.

Mitä kursseja minun pitäisi ottaa? Entä jos olenkin jo suoraan maisterivaiheessa? Ovatko kaikki peruskurssit pakollisia? Miten ylipäänsä ilmoittaudun kursseille? Ei hätää! Juuri näitä ja monia muita kysymyksiä varten järjestämme lukkaritalkoot, joissa näytämme kohta kohdalta kädestä pitäen, miten kurssi-ilmoittautumisasiat käytännössä tapahtuvat.

Lukkaritalkoot on jaettu erikseen Mediatutkimuksen opiskelijoille ja Informaatiotutkimuksen opiskelijoille. Ne järjestetään vierekkäisissä mikroluokissa yliopiston kirjaston Linna-rakennuksen alakerrassa: ML50 Informaatiotutkimus ja ML51 Mediatutkimus.

Eli siis…

MITÄ: Lukkaritalkoot

MISSÄ: Linna-rakennus: ML50 Informaatiotutkimus; ML51 Mediatutkimus

MILLOIN: Ke 21.8. klo 13:00

Timetable workshop 21.8.

What courses should I take? What if I am already doing my Master’s degree? Are all basic courses compulsory? How do I apply for courses at all? No worries! For these and many other questions, we arrange a workshop where we will show you step-by-step how things work in practice.

Timetable workshop event is divided separately for Media studies students and Information studies students. They are arranged in adjacent micro-classes on the ground floor of the Linna Building: ML50 Information studies and ML51 Media studies.

In other words…

WHAT: Timetable workshop

WHERE: Linna building: ML50 Information studies; ML 51 Media studies

WHEN: WED 21.8. at 1:00 PM

en_USEnglish