Alumnit

Ketä ovat alumnit?

Alumni on yleisesti ottaen UDKlainen, joka on valmistunut tai muuten opintonsa lopettanut henkilö. Alumnitoimintaan voi kuitenkin liittyä mukaan opintojen loppuvaiheessa joustavasti: jos koet olevasi alumni, näin varmasti on!

Mitä on alumnitoiminta?

Alumnitoimintaan kuuluu alumneille järjestetyt tapahtumat ja alumnien omat viestintäkanavat. Alumnitoiminta suunnitellaan alumnien toiveiden mukaisesti ja esimerkiksi tapahtumat ja niiden ajankohdat päätetään yhdessä. Alumnitoiminta onkin siis vuodesta riippuen alumnien näköistä rentoa toimintaa! 

Miten pääsen mukaan?

Pääasiallinen viestikanava on Telegramissa, linkin ryhmään saat alumnivastaavalta (alumni@udk.fi). 

Muita kanavia: 

Alumnien Facebook-ryhmä

Alumnien sähköpostilista

fiSuomi