Vapaaehtoiset opinnot

Seuraavat opinnot voi sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihin:

SISYY020 Tuutorina toimiminen, 2 op

SISYY019 Kv-tuutorina toimiminen, 2 op

SISYY021 Osallistuminen opiskelijavaihtoon, 2–4 op

SISYY022 Luottamustehtävissä toimiminen, 3–10 op

SISYY007 Tuutorivastaavana toimiminen, 3 op

Lisätietoa vapaaehtoisista opinnoista täällä.

 

Luottamustehtävässä toimiminen

Aktiivisesta toiminnasta yliopiston luottamustehtävissä voidaan lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua luottamustehtävän päättymisestä.

Kustakin seuraavasta luottamustehtävästä (1-4) luetaan hyväksi 3 op:

  1. vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
  2. vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
  3. vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
  4. vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävissä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana).

Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.

Lisätietoja luottamustehtävässä toimimisesta täällä.

 

fiSuomi