Edunvalvonta

Edunvalvontatiimin tehtävänä on yhdessä muun hallituksen kanssa edistää jäsenistön koulutuksellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä pyrkiä vaikuttamaan oppiaineiden opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Koulutuspoliittiset vastaavat eli kopot työskentelevät yhteistyössä opiskelijoiden ja tutkinto-ohjelmien henkilökunnan kanssa pyrkien varmistamaan opiskelijanäkökulman esiintuomisen opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kopot toimivat opiskelijoiden äänenä yhdessä vuosittain valittavien opiskelijajäsenten kanssa informaatiotutkimuksen, mediatutkimuksen ja pelitutkimuksen tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä. Lisäksi kopoilla on mahdollisuus edustaa UDKta ITC-tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmässä, sekä informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen osalta myös viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmässä. Kopot vievät opiskelijoilta saamaansa tietoa päätöksenteon tueksi suunnitteluryhmiin, sekä tiedottavat jäsenistöä suunnitteluryhmissä viestityistä asioista. Kopot voivat osallistua TREY:n järjestämiin kuukausittaisiin kopotapaamisiin. 

Kopon pestiin kuuluu lähtökohtaisesti myös vuosittaisesta uusille opiskelijoille suunnatusta opintopiiristä vastaaminen. Kopot keräävät opiskelijoilta tietoa suunnitteluryhmätyöskentelyn tueksi esim. kopokyselyin tai kopokahveilla. 

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo tiedottaa kanssaopiskelijoita esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon, terveydenhoitoon, opintotukeen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Sopo voi osallistua TREY:n ylläpitämään sopojaostoon.

Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii, että ainejärjestön toiminnassa edistetään yhdenvertaisuuden toteutumista yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti. Hän huolehtii turvallisemman tilan periaatteiden huomioonottamisesta ainejärjestön tapahtumissa.

Häirintäyhdyshenkilöt ovat tapahtumakohtaisia vastuuhenkilöitä joiden puoleen kääntyä, mikäli tulee häirityksi tapahtumassa. Tapahtumakohtainen häirintäyhdyshenkilö tehdään tiettäväksi tapahtuman ennakkotiedotuksessa ja tapahtumassa. Häirinnästä voi ilmoittaa myös tapahtumajärjestäjälle tai hallituksen jäsenelle. Jälkikäteen häirinnästä voi ilmoittaa häirintälomakkeella.

Opiskelijaedustajat toimivat yhteistyössä kopojen kanssa tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä. Tehtäviin järjestetään vuosittain haku, joka on avoinna myös UDKn ulkopuolisille opiskelijoille.

fiSuomi