Tuutorit

Tuutoreina toimivat vapaaehtoiset vanhemmat opiskelijat, jotka opastavat ja auttavat opintonsa aloittavia opiskelijaelämässä. Tuutoroinnin myötä opiskelijat pääsevät tutustumaan niin yliopistoon, Tampereeseen kuin myös opiskelijayhteisöihin. Erityisesti syksyn alussa tuutoritoiminta on vilkasta ja siihen kannattaa osallistua. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Lukuvuoden 2021 Tuutorit

Game Studies- ja KV-tuutorit

Suvi Ahola

KV-tuutorivastaava
Suvi Ahloa
suvi.k.ahola@tuni.fi