Ympäristösuunnitelma

UDK ry:n ympäristösuunnitelma

Laatinut 8.5.2019 UDK ry:n hallitus

Tässä suunnitelmassa kerrotaan UDK ry:n ympäristöön liittyvistä periaatteista ja miten näitä periaatteita käytännössä toteutetaan. UDK ry ottaa ympäristönäkökulman huomioon kaikessa toiminnassaan ja sitoutuu tekemään valintoja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja tukevat kestävää kehitystä.

Ympäristövastaava

Vaikka ympäristönsuojelu on koko järjestön yhteinen asia, on UDK ry:n hallitukseen tai toimihenkilöksi nimetty ympäristövastaava, jonka tehtävänä on esitellä ympäristösuunnitelma hallitukselle, valvoa ympäristösuunnitelman noudattamista ja huomioida järjestön toimintaa ympäristökuormituksen kannalta. Ympäristövastaava pyrkii kehittämään ainejärjestön toimintatapoja ympäristöystävällisemmiksi parhaaksi näkemällään tavalla.

Ympäristövastaava osallistuu Tampereen yliopiston mahdolliseen ympäristötoimintaan sekä siirtää sen tietoja eteenpäin hallitukselle ja järjestölle. UDK ry:n ympäristövastaava on myös aktiivisesti rakentamassa ympäristöystävällistä tiedekuntaa.

Kokoukset

Kokouksia varten ei tulosteta paperisia esityslistoja vaan ne jaetaan sähköisesti. Jos tulostettavaa kuitenkin on, kopioiden määrä minimoidaan ja tulostetaan kaksipuolisesti. Kokoustarjoiluissa UDK ry käyttää Reilun kaupan kahvia ja teetä. Kannustamme kokoukseen osallistuvia tuomaan oman mukinsa mukaan, jolla pyrimme minimoimaan kertakäyttöastioiden kulutusta.

Hankinnat

Hankinnoissa suositaan ekologisia ja lähellä tuotettuja palveluita ja tuotteita. Tuotteita hankittaessa mietitään tuotteen jatkokäyttöä jo ennen tuotteen ostoa, jotta kaikki hankitut tuotteet ovat varmasti tarpeellisia. Hankittaessa ainejärjestötilaan huonekaluja, laitteita tai muita esineitä pyritään löytämään sopiva tavara käytettynä. UDK ry:lle on hankittu kestokasseja ostoksia varten sekä ainejärjestötilaan käytettäviä astioita. Muita hankintoja ovat esimerkiksi muille järjestöille annettavat vuosijuhlalahjat, joissa suositaan aineettomia tai muuten ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia lahjoja.

Viestintä

UDK pyrkii tuomaan ympäristönäkökulman esille myös viestinnässään. UDK ry:n oma ainejärjestölehti Asiasana ilmestyy neljästi vuodessa. Lehti painetaan ympäristömerkin käyttöön oikeutetussa painotalossa. UDK ry:llä on Facebookissa oma kirppari- ja ekoryhmä Ekoistit. Ryhmän tavoitteena on tiedottaa jäseniä ympäristöaiheisista tapahtumista ja tukea kiertotaloutta opiskelijajärjestön sisällä.

Energian säästäminen

UDK ry:n ainejärjestötilassa energiaa säästetään sammuttamalla valot ja sähkölaitteet silloin, kun tilaa ei käytetä. Viimeisenä ainejärjestötilasta lähtevä huolehtii laitteiden ja valojen sammuttamisesta. Tästä muistutetaan oven vieressä olevalla kyltillä.

Uusien laitteiden hankinnoissa huomioidaan laitteiden energiankulutus.

Jätteiden lajittelu

Jätteiden syntymistä pyritään välttämään mahdollisuuksien mukaan, ja syntyneet jätteet pyritään aina lajittelemaan, kierrättämään tai/ja uusiokäyttämään. Ainejärjestötilassa kierrätys tapahtuu UDK:n ohjeiden mukaisesti ja ainejärjestötilan käyttäjiä opastetaan kierrätykseen kyltein ja jäteastioiden merkitsemisellä. Ainejärjestötilassa on kierrätysastiat biojätteelle, kartongille ja pahville, paperille sekä sekajätteelle. Myös pullot ja tölkit kierrätetään. Muissa tiloissa noudatetaan muiden tilojen omia kierrätysohjeistuksia. Tapahtumiin varataan riittävästi roskapusseja, jotta osallistujien on helppo laittaa roskansa oikeille paikoilleen.

Tapahtumat

Tapahtumissa jätteiden lajittelu tapahtuu edellisessä kohdassa kerrotulla tavalla. Kestoastioita käytetään aina kun mahdollista. Esimerkiksi tapahtumissa pyritään käyttämään tilojen omia astioita ja osallistujia kehotetaan ottamaan omia astioitaan mukaan. Juhlissa käytettäviä koristeita pyritään kierrättämään, tuunaamaan tai/ja lainaamaan muilta järjestöiltä.

Ruoka

Tapahtumissa pyritään tarjoamaan kasvis- tai kasvispainotteista ruokaa, ja mahdollisuuksien mukaan käytetään sesongin raaka-aineita. Reilun kaupan kahvia ja teetä käytetään kaikissa UDK ry:n järjestämissä tarjoiluissa. Ruokahävikkiin pyritään vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheessa arvioimalla ruuan todellista kulutusta mahdollisimman tarkasti. Syntyvää ruokahävikkiä pyritään hyödyntämään siten, että UDK:lla on jatkossa on tapahtumissa muovirasioita, joilla ruokaa voi jakaa tapahtumaan osallistujille. UDK kannustaa myös osallistujia tuomaan tapahtumiin omia rasioita

Liikkuminen

Liikkuessa UDK ry suosii kävelyä, pyöräilyä, kimppakyytejä ja julkisia liikennevälineitä.

Ympäristösuunnitelman seuranta ja päivittäminen

Ympäristövastaava tarkistaa suunnitelman vuosittain ja tarvittaessa päivittää sitä yhdessä hallituksen ja jäsenistön kanssa. Ympäristövastaava seuraa suunnitelman toteutumista ja arvioi toteutuuko yhdistyksen toiminnassa asetetut tavoitteet. Hallituskauden lopuksi ympäristövastaava huolehtii, että uusi ympäristövastaava perehdytetään UDK ry:n ympäristöasioihin ja näin varmistaa ympäristötoiminnan jatkuvuuden.