Hallitustoiminta

UDK:n hallitus valitaan vuosittain pikkujoulujen yhteydessä järjestettävässä vuosikokouksessa, jossa hallitukseen voi liittyä kuka tahansa jäsenmaksunsa maksanut opiskelija. Mikäli innokkaita on tarjolla enemmän kuin hallituspaikkoja, järjestetään pienimuotoiset vaalit. Vuosikokouksessa valitaan myös hallitukselle puheenjohtaja ja nimetään vuoden udklainen.

Hallitustoiminta koostuu lyhykäisyydessään kokouksista, tapahtumien järjestämisestä, edunvalvonnasta, tiedottamisesta ja erilaisista rutiinihommista.

Kokouksia pyritään pitämään kerran kuussa, kesää lukuun ottamatta. Kokouksissa keskustellaan ja päätetään tulevasta sekä vaihdetaan tietoja hallituslaisten kesken – onhan kaikilla omat vastuualueensa. Kokoukset ovat kaikille avoimia ja ne järjestetään yleensä jossain yliopiston ryhmätyöhuoneista. Kokouskutsut lähetetään udk-listalle.

Tapahtumien budjetit, ajat ja paikat päätetään hallituksen kesken. Kulttuuri- ja tapahtumavastaavat tai heidän valitsemansa vastuuhenkilöt hoitavat käytännön toteutuksen. Pikkujoulujen järjestäminen on ykkösvuoden opiskelijoiden vastuulla, mutta myös niiden budjetista päättää hallitus. Liikunta-, ympäristö- ja tasa-arvovastaavat osallistuvat myös UDK:n monipuolisen tapahtumatarjonnan ylläpitämiseen.

Edunvalvonta on pääsääntöisesti sitä, että osa hallituksen vastuuhenkilöistä käy säännöllisesti TREYn jaostoissa. Jaostojen kautta TREY huolehtii siitä, että tuoreimmat koulutuspoliittiset-, sosiaalipoliittiset- ja ympäristöpoliittiset uutiset tulevat ainejärjestöjen tietoon. Tämän lisäksi ainejärjestö toimii yhteistyössä laitoksen henkilökunnan kanssa, välittäen sekä opiskelijoiden kuulumisia laitokselle että laitoksen kuulumisia opiskelijoille. Tärkeintä on pitää opiskelijoiden puolia jokaisessa kohdalle sattuvassa tilanteessa. Hallituksen aktiivisuus edunvalvonnassa vaihtelee luonnollisesti vuosittain riippuen siitä, millaiset intressit kullakin hallituslaisella on. Tällä saralla rajana on vain hallituskauden pituus/lyhyys, jos innostusta vaikuttamiseen todella löytyy.

Hallituspestit

Hallituspestit jaetaan jokaisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja niiden yksityiskohtaisista sisällöistä sovitaan myös silloin. Samalla henkilöllä on usein kaksi pestiä, mikäli ne eivät ole liian kuormittavia. Hallituspaikoista kannattaa ottaa selvää jo ennen vuosikokousta, koska hallitukseen pyrkiessä katsotaan jonkin verran sitäkin, mikä homma tulevaa jäsentä kiinnostaisi. Näin hallituksesta saadaan monipuolinen ja mahdollisimman moni pääsee itseään kiinnostavalle pallille. Tietämättömyys ei kuitenkaan ole synti ja mukaan voi lähteä pussi päässäkin, jos uskaltaa.

Puheenjohtaja, pj

Pj johtaa puhetta kokouksissa, valmistelee käsiteltävät asiat ja tekee esityslistan yhdessä sihteerin kanssa. Suurin osa pj:n hommista tapahtuu kuitenkin kokouksien ulkopuolella. Tärkeä taito puhikselle on delegointi. Järkevällä delegoinnilla osoittaa myös luottamuksensa hallitukseen. Pj tahdittaa päätöksentekoa ja katsoo, että päivämääristä pidetään kiinni ja annetut tehtävät hoidetaan. Pj huolehtii vuosittain TREYn ainejärjestöavustukset ja käy ainejärjestöjen puheenjohtajien neuvostossa (APN) n. kerran kuussa. Tiedottamista on paljon, edustamista jonkin verran tai niin paljon kuin itse haluaa. Stressaaminen ja puhispalstan kirjoittaminen Asiasanaan ovat pj:n hommia, lähes kaikki muut hallituksen. Yleisin mainos-slogan lienee: ”Jos et keksi muuta syytä ryhtyä puheenjohtajaksi, mieti miltä se näyttää CV:ssä.”

Varapuheenjohtaja, vpj

Tämä pesti hoidetaan yleensä oman pestin ohella, koska vuoden alussa lähdetään siitä oletuksesta, ettei pj lyö hanskoja tiskiin. Vpj saa toki osallistua puheenjohtajan kanssa moniin mukaviin rientoihin (esim. APN) ja vetää kokouksia tai edustaa silloin, kun puheenjohtaja on syystä tai toisesta estynyt.

Sihteeri

Sihteeri huolehtii siitä, että kokouskutsut lähetetään ajoissa. Sihteeri myös laatii kokouskutsun ja suunnittelee esityslistan yhdessä pj:n kanssa. Kokouksissa sihteeri kirjaa tunnollisesti ylös kaiken keskustellun ja laatii tämän pohjalta pöytäkirjan. Myös pöytäkirjojen säilöminen ja levittäminen ovat sihteerin heiniä. Kunniallinen sihteeri huolehtii puheenjohtajansa hyvinvoinnista ja pyrkii peittämään tämän virheet mahdollisimman hyvin. Sihteeri on puhiksen oikea käsi! Kättä säästää oma läppäri ja mustetta hyvä kirjallinen suomen kielen taito, mutta ne eivät ole pakollisia.

Talousvastaava

Taloudenhoitaja pyörittää UDK:n tilejä ja kirjanpitoa, sekä pitää tarkasti huolta, että jokaisesta menosta ja tulosta on kuitti, tarvittaessa myös taikoo kaikki hävinneet tiedot esille ennen kuin tilintarkastaja ryhtyy tilikauden päätteeksi toimiin. Taloudenhoitaja kiristelee ja höllentää kukkaron nyörejä sitä mukaan kuin taloudellinen tilanne antaa myöden. Lähinnä tarkkuutta ja tunnollisuutta vaativa pesti, johon TREY antaa joka vuosi koulutusta.

Kopo-vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava on kiinnostunut yliopisto-opiskelun laadusta ja älähtää aina, jos laitos on tekemässä opiskelijoiden kannalta epäedullisia ratkaisuja. Kopo-vastaava kuulee tuoreimmat huhut TREYn kopo-jaostossa käydessään ja välittää kopo-listan viestejä harkintansa mukaan udk-listalle. Kopo-vastaava on myös erityisen sopiva vaihtoehto laitos- ja/tai tiedekuntaneuvostoihin, mutta vastaava on kuitenkin vapaa toimimaan oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa puitteissa. Vastuu UDK:n uusille opiskelijoille suunnatusta opintopiiristä loksahtaisi myös mainiosti kopon vastuualueisiin, mutta tästäkin hommasta voi neuvotella vuosittaisen tilanteen mukaan.

Sopo-vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava käy TREYn sopo-jaostossa ja tiedottaa siellä ja sopo-listalla keskustelluista asioista udk-listalla. Sopon kiinnostuksen kohteina ovat asuminen, toimeentulo, terveys, opintotuki ja henkinen hyvinvointi. Tämän pestin toteuksia on yhtä monia kuin vastaaviakin, sillä työnsarkaa riittää innostuksen verran, mutta akuutteja asioita on melko harvoin. Vuosittain TREY järjestää hyvänolonviikkoja ja muita tempauksia, joista sopo-vastaavan olisi suotavaa tiedottaa kanssaopiskelijoilleen.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava seuraa silmä kovana TREYn liikunta-sähköpostilistaa, ja tiedottaa niin tapahtumista kuin Atalpan salivuoroistakin. Urheilusuoritusten välissä liikuntavastaavan on myös soveliasta seurata Unipolisportin ja Utasportin tiedotusta. Liikuntavastaavan suurin tehtävä on kuitenkin kanavoida osa liikuntainnostaan udklaisten liikkeelle saamiseen, ja järjestää ovelasti naamioituja liikuntatapahtumia. Vain innostus on rajana!

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava voi hakea inspiraatiota TREYn kulttuurijaostosta. Tiedottaminen kulttuurijaoston jutuista udk-listalla kuuluu pestiin. TREYn suosittelemien kulttuuririentojen lisäksi kulttuurivastaava voi järjestää esim. teatteri-, museo-, taidenäyttely- ja konserttikäyntejä oman aktiivisuutensa ja kulttuuristen mieltymystensä mukaan.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavat on kenties hallituksen näkyvimmät henkilöt, sillä he ovat läsnä aina kun UDK:lla on meno päällä. Tapahtumavastaavat toteuttavat vuosittaiset rituaalit ja niistä tiedottamisen sekä huolehtivat siitä, että fuksit saavat pikkujouluhommat alkuun. Kokouksissa tapahtumavastaavat muistavat hyväksyttää tapahtumilleen budjetit, ja perivät taloudenhoitajalta rahat. Tapahtumien kirjon ja säännöllisyyden säilymiseksi tapahtumavastaavat herättävät tapahtumatiimin niin suunnittelu- kuin järjestelyavukseenkin. Myös kulttuuri-, liikunta- ja pelivastaavien kanssa on suotavaa tehdä yhteistyötä. Tässä hommassa on etua mielikuvituksesta, sillä aina on tilaa uudenlaisille tapahtumille!

Ympäristövastaava

Luomu, kierrätys, ekologisuus, kestävä kehitys, globalisaation lakkauttaminen ja maailmanrauha. TREYssä on jaosto ja postituslista tätäkin varten. UDK:ssa ykittäjä huolehtii siitä, että kertakäyttöastioita EI käytetä ja ainejärjestökahveilla tarjoillaan Reilun Kaupan kahvia.

Kv-vastaava

Kansainvälisten asioiden vastaava hoitaa kv-asioista tiedottamisen TREYn kv-jaostossa keskusteltujen ja listalla olleiden asioiden perusteella. Kv-asioita voivat olla esimerkiksi harjoittelut ulkomailla, vaihto-oppilaaksi lähteminen, rasismin vastainen toiminta tai ainejärjestön tiedotusten tulkkaaminen ulkomaisille opiskelijoille. Kv-vastaava kerää myös ympärilleen kv-tuutorit, ja avustaa niin vaihtareita kuin Internet and Game Studies -maisteriohjelman opiskelijoita.

Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaavan hallitustehtäviin kuuluu oman aktiivisuuden mukaan tiedottamista tai vaikka tasa-arvokahvien keittelyä ainejärjestötilassa. Mikäli udklainen joutuu häirinnän tai epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, toimii yhdenvertaisuusvastaava kuuntelijana ja sateenkaarisiltana, jonka päästä löytyy kulta-aarrettakin arvokkaampi TREYn häirintäyhdyshenkilö.

Tuutorivastaava

Tuutorivastaava saa vastuulleen tuutoreiden rekrytoinnin ja tuutorikoulutuksesta tiedottamisen. Alkuvuosi kannattaa käyttää tuutoriverkoston kokoamiseen, sillä todellinen häslinki ajoittuu loppukevääseen ja syksyyn. Tämä homma kysyy organisointi- ja delegointikykyjä, täsmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Tuutorivastaavan on tärkeää olla perillä hallituksessa keskustelluista asioista, jotta voi tiedottaa kaiken mahdollisen tuutoreille, jotka tiedottavat asiat uusille opiskelijoille.

Viestintävastaava

Viestintävastaava on TREYn postituslistalla ja hoitaa tätä kautta tulevaa yleistä tiedotusta eteenpäin udk-listalle tai kertoo asioista hallituksen kokouksessa. Joskus myös tiedotukset, jotka eivät sovi muiden vastaavien osa-alueeseen, lankeavat viestintävastaavan jaettaviksi.

Webmaster

Webmasterin tehtävänä on päivittää nettisivuja, tärkeimpänä tapahtumakalenteria. Suotavaa olisi myös kirjoitella uutisia ajankohtaisista asioista sekä lisätä mm. hallituksen pöytäkirjoja ja tenttejä kaiken kansan nähtäville. Muun hallituksen pitää muistaa päivittää masteria, jotta sivutkin päivittyisivät.  Normaalien päivitysten lisäksi vuosittain päivitetään hallituksen ja tuutorien tiedot, ja hankitaan kuvat titteleiden ja nimien viereen.

Asiasanan postitusvastaava

Asiasana ilmestyy korkeintaan neljä kertaa vuodessa ja näillä maagisilla kerroilla hommaan valittu vastuuhenkilö saattaa lehdet postituskuntoon ja hoitaa ne postitettaviksi.

Somevastaava

Somevastaavien tehtävänä on huolehtia siitä, että UDK:n upeista tapahtumista päätyy video- ja kuvamateriaalia kaikkien nähtäväksi. Somevastaavat hallitsevat UDK:n Instagram-tiliä ja päivittävät myös UDK:n Facebook-tilejä.