Hallitustoiminta

UDKn hallitus valitaan vuosittain loppuvuodesta järjestettävässä syyskokouksessa, jossa hallitukseen voi hakea kuka tahansa jäsenmaksunsa maksanut ja jäseneksi syyskokoukseen mennessä hyväksytty yhdistyksen jäsen. Hallitukseen valitaan vuosittain noin 10-12 henkilöä, joista puheenjohtaja valitaan erikseen syyskokouksessa ja muut pestit jaetaan uuden hallituksen kesken myöhemmin. Mikäli hakijoita puheenjohtajaksi tai hallitukseen on enemmän kuin paikkoja, järjestetään syyskokouksessa pienimuotoiset vaalit.

Hallituksen toimikausi on 1.1.–31.12. Hallitustoiminta koostuu lyhykäisyydessään kokouksista, pestikohtaisista askareista, iltakouluista ja muista erilaisista rutiinihommista. Esimerkiksi tapahtumavastaavat pyörittävät tapahtumatoimintaa, viestintävastaavat hoitavat tiedottamisen ja koulutuspoliittiset vastaavat huolehtivat opiskelijoiden edunvalvonnasta.

Hallitus pitää kokouksia noin 2–3 viikon välein, pois lukien kesäkausi. Kokouksissa keskustellaan edeltävien viikkojen tapahtumista, yleisistä kuulumisista ja päätetään tulevasta. Kokousten tärkeimpänä tehtävänä on toimia hallitukselle alustana jakaa ajatuksiaan ja mietteitään. Kokoukset ovat kaikille avoimia ja ne järjestetään yleensä jossain yliopiston ryhmätyöhuoneista. Kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetetään udk-listalle.

Tiivistettynä hallitus vastaa esimerkiksi tapahtumien ja toiminnan budjetoinnista, edunvalvonnasta ja ainejärjestön toiminnasta yleisesti. Hallituksen kokouksissa päätetään pääsääntöisesti asioista, jotka vaativat järjestön sitoutumista johonkin, kuten kannanotot ja budjetit.

Hallitusvastaavat vastaavat mielellään kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin hallitustoimintaan liittyen! Löydät yksittäisten hallitusvastaavien yhteystiedot ja pestit Yhdistys-välilehden alta. Lisäksi voit ottaa yhteyttä koko hallitukseen osoitteessa hallitus@udk.fi

Hallituspestit

Hallituspestit jaetaan jokaisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja niiden yksityiskohtaisista sisällöistä sovitaan myös silloin. Samalla henkilöllä on usein kaksi pestiä, mutta pestien määrä vaihtelee kuormittavuuden ja tarpeen mukaan. Hallituspaikoista kannattaa ottaa selvää jo ennen syyskokousta, sillä hallituksen pyrkiessä katsotaan jonkin verran sitä, mikä homma tulevaa jäsentä kiinnostaisi. Tietämättömyys ei kuitenkaan ole synti ja mukaan voi lähteä vaikka pussi päässä! Alla on listattuna yleisimpiä hallituspestejä, mutta pestit vaihtelevat hieman vuosittain.

Puheenjohtaja, pj

Puheenjohtajan tehtävä on huolehtia yleisesti ainejärjestön toiminnasta. Puheenjohtaja suunnittelee kokoukset yhdessä sihteerin kanssa ja johtaa niitä, jonka lisäksi tämä ohjaa ja toimii tukena hallitusvastaaville, toimihenkilöille ja näiden muodostamille tiimeille. Tärkein taito puheenjohtajalle on delegointi. Näiden lisäksi puheenjohtaja vastaa vuoden tärkeimmistä tilaisuuksista, kuten toiminta-avustusten hakemisesta. Puheenjohtaja voidaan kokea hallituksen ja toimihenkilöiden tuutoriksi. Jos syitä puheenjohtajaksi hakemiseen tarvitsee keksiä, kannattaa miettiä ainakin sitä, miltä se näyttää CV:ssä!

Varapuheenjohtaja, vpj

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on toimia puheenjohtajan ja muun HaTo-tiimin tukena, tarvittaessa tuuraten puheenjohtajaa. Loppujen lopuksi varapuheenjohtajan pesti on melko joustava ja jokainen varapuheenjohtaja tekee pestistä täysin oman näköisensä. Haluatko keskittyä esimerkiksi ainejärjestön tietyn osa-alueen kehittämiseen tai HaTo-porukan ennennäkemättömään ryhmäyttämiseen? Erilaisia vpj-pestin toimenkuvia on yhtä paljon kuin varapuheenjohtajia!

Sihteeri

Sihteeri suunnittelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa ja vastaa siitä, että kokouskutsut ja pöytäkirjat lähetetään ajoissa. Kokouksissa sihteeri kirjaa ylös kaiken keskustellun ja laatii tämän pohjalta pöytäkirjan. Pöytäkirjojen arkistoiminen on myös sihteerin heiniä. Näiden lisäksi sihteeri vastaa muista hallituksen ja toimihenkilöiden juoksevista asioista, kuten tilojen varaamisesta. Sihteeriä voidaankin kutsua puheenjohtajan oikeaksi kädeksi!

Talousvastaava

Talousvastaava pyörittää yksiselitteisesti UDKn talouspuolta huolehtimalla maksuliikenteestä, tileistä ja kirjanpidosta. Talousvastaava seuraa tarkasti menoja ja tuloja ja sitä, että kaikesta on tosite tallessa. Talousvastaava loihtii kasaan myös kauden tilinpäätöksen. Talousvastaava sopii varsinkin tarkoille ja tunnollisille persoonille, joita ei pelota TREY:n koulutuksissa istuminen.

Koulutuspoliittiset vastaavat

Koulutuspoliittiset vastaavat eli kopot vastaavat yliopisto-opiskelun sujuvuudesta ja laadusta, tarvittaessa älähtäen aina, jos laitos on tekemässä opiskelijoiden kannalta epäedullisia ratkaisuja. Kopot ovat jokaisen opiskelijan ritareita, jotka taistelevat opiskelijoiden oikeuksien puolesta lukuisissa eri kokouksissa ja suunnittelutyöryhmissä. Yleisen edunvalvonnan lisäksi koulutuspoliittiset vastaavat ylläpitävät yhteyksiä opettajiin, vastaavat uusien opiskelijoiden opintopiirin järjestelyistä sekä keräävät palautetta yliopisto-opinnoista. Kopoilu on tavalliselle tallaajalle melko näkymätön homma, mutta äärettömän tärkeää. UDKssa on omat kopot media-, informaatio- ja pelitutkimukselle.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Siinä missä kopot vastaavat yliopisto-opiskelun edunvalvonnasta, on sosiaalipoliittisen vastaavan eli sopon taistelukenttä puolestaan kaikki yliopisto-opiskelun ulkopuolinen edunvalvonta. Sopo osallistuu esimerkiksi TREY:n sopo-jaostoon ja tiedottaa siellä ja sopo-listalla keskustelluista asioista udk-listalla ja Telegramissa. Yksittäisiä kiinnostuksen kohteita sopolle on esimerkiksi asuminen, toimeentulo, terveys, opintotuki ja henkinen hyvinvointi. Jokainen sosiaalipoliittinen vastaava voi muovata roolistaan hyvin paljon itsensä näköisen.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava seuraa silmä kovana TREY:n liikunta-sähköpostilistaa, järjestää urheilutapahtumia ja vastaa säännöllisistä liikuntavuoroista. Liikuntavastaavan tärkein tehtävä on kuitenkin levittää urheilun ilosanomaa UDKlle ja ylläpitää järjestön urheilukulttuuria.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava vastaa siitä, että UDKn jäsenet ovat tietoisia Tampereen kulttuurimaailman tapahtumista esimerkiksi viikoittaisten kulttuuritärppien kautta. Kulttuurivastaava toimii osana tapahtumatiimiä ja järjestää esimerkiksi teatteri-, museo-, näyttely- ja konserttikäyntejä.

Tapahtumavastaava

UDKn tapahtumatoiminnasta vastaa tapahtumatiimi, jonka toimintaa organisoi yleensä kolmesta tapahtumavastaavasta koostuva tapahtumavastaavien joukko. Tapahtumavastaavat ovat hallituksen näkyvimpiä henkilöitä. Tapahtumavastaavat osallistuvat tapahtumien järjestämiseen, mutta vastaavat varsinkin tapahtumien kuluista, budjetoinnista, delegoinnista ja tapahtumatoiminnan monipuolisuudesta. Tapahtumavastaavat johtavat 1-2 kertaa kuukaudessa järjestettäviä tapahtumatiimin kokouksia, jotka ovat avoimia koko jäsenistölle. Tapahtumavastaavana toimiessa pääset toteuttamaan juuri sellaisia tapahtumia, mistä olet aina unelmoinut!

Ympäristövastaava

Luomu, kierrätys, ekologisuus, kestävä kehitys, maailmanrauha. UDKn ympäristövastaava huolehtii siitä, että UDKn toiminta on ympäristön kannalta kestävää ja huolehtii esimerkiksi tapahtumien ekologisuudesta. Halutessaan ympäristövastaava voi myös esimerkiksi järjestää erilaisia kierrätykseen liittyviä haasteita.

Kansainvälisyysvastaava

Kansainvälisyys on UDKlle aarre ja siitä vastaa kansainvälisyysvastaava. Tärkeimpinä teemoina kansainvälisyysvastaavalla on kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi ja heidän edunvalvontansa, mutta myös kansainvälisen tapahtumatoiminnan pyörittäminen. Myös muut kansainvälisyysteemat, kuten vaihto-opiskelu, ovat kv-vastaavan erikoisosaamista.

Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaavan hallitustehtäviin kuuluu oman aktiivisuuden ja jaksamisen rajoissa tiedottamista ja tasa-arvon kehittämistä ainejärjestön sisällä. Mikäli joku udklainen joutuu häirinnän tai epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi koulussa, tapahtumissa tai missä tahansa muualla toimii yhdenvertaisuusvastaava kuuntelijana ja sateenkaarisiltana, joka puuttuu tällaisiin tilanteisiin ja tarvittaessa vie asiat eteenpäin. Voit olla mistä tahansa asiasta yhteydessä yhdenvertaisuusvastaavaan, sillä hän on täällä varmistamassa sen, että kaikilla on hyvä ja turvallista olla!

Tuutorivastaava

Tuutorivastaavat saavat vastuulleen tuutoroiden rekrytoinnin ja tuutorikoulutuksesta tiedottamisen. Alkuvuodesta työskennellään aktiivisesti syksyn toiminnan suunnitteluun ja syksy kuluukin uusien opiskelijoiden vastaanottamisen parissa. Tuutorivastaavat toimivat osana tuutorointitiimiä yhdessä kansainvälisyysvastaavan kanssa. Tuutorivastaavilla täytyy pysyä narujen käsissä, sillä uusien opiskelijoiden ohella he toimivat myös ikään kuin tuutoreina tuutoreille.

Viestintävastaava

UDKn viestinnästä vastaa viestintätiimi, jonka puikoissa on viestintävastaavat. Viestintävastaavat huolehtivat UDKn sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta, markkinoinnista ja UDKn brändistä. Viestintävastaavat pääsevät kehittämään toimintaa haluamaansa suuntaan rutiininomaisen viestinnän ohella.

Asiasanan päätoimittaja

Ainejärjestölehti Asiasanasta vastaa päätoimittaja, joka huolehtii sisältöjen julkaisemisesta, aikatauluttamisesta, delegoinnista ja julkaisuista, päästen välillä kirjoittelemaan juttuja itsekin. Päätoimittaja vastaa siitä, että Asiasanan jutut ovat yhtä eeppisiä kuin ennenkin ja että Asiasana löytää eri muodoissaan jokaisen Tampereen opiskelijan käsiin.

IT-Vastaava

IT-vastaava on jokaisen UDKn hallituslaisen ja toimihenkilön paras kaveri. Hänen vastuullaan on UDKn tietotekniikan ylläpitäminen ja päivittäminen, esimerkiksi nettisivuja ja sähköpostiosoitteita ylläpitämällä. Omien taitojen ja kiinnostuksien kohteiden mukaan voi IT-vastaava myös kehittää toinen toistaan ihmeellisimpiä systeemeitä, jotka hyödyttävät koko järjestöä vuosiksi eteenpäin.

Yritysvastaava

UDKn yrityssuhteista, sponsoreista ja työelämäkulttuurista vastaa hallituksen yritysvastaava, joka tarmokkaana hankkii rahoitusta haalareihin ja vuosijuhlille, sekä järjestää toimintaa yhdessä yrityskumppanien kanssa. Yritysvastaava pyörittää niin sanotusti UDKn isoja seteleitä ja hoitaa esimerkiksi BOBCATSSS-avustuksia. Yritysvastaavaksi kannattaa ryhtyä, jos kiinnostaa arvokkaiden kontaktien luominen.

Yhteistyövastaava

Siinä missä yritysvastaava puuhailee yritysten kanssa, hoitaa yhteistyövastaava suhteita muihin yhteistyötahoihin. Näitä voi olla esimerkiksi yliopiston opettajat, muut ainejärjestöt ja killat, sekä yliopistomaailman ulkopuoliset järjestöt ja yhdistykset.

Pelivastaava

Liikunta- ja kulttuurivastaavien triumviraatin täydentää pelivastaava, jonka vastuulla on UDKn pelikulttuurin ylläpitäminen. Pelivastaava toimii läheisessä yhteistyössä tapahtuma- ja kansainvälisyystiimien kanssa ja järjestää esimerkiksi peliaiheisia tapahtumia ja yritysvierailuita peliyrityksiin.

fiSuomi