Viestintä

UDKn viestintäkanavia ovat muun muassa Telegram, Instagram, sähköpostilistat ja nettisivut. Englanninkieliseen viestintään panostetaan viestinnässä ja samaa toimintaa kehitetään jatkossakin.

Viestintätiimiin kuuluu kaksi hallituksen viestintävastaavaa, projektivastaava sekä viestintätoimihenkilöt. Viestintätoimihenkilöiden roolit määräytyvät henkilöiden omien mielenkiinnonkohteiden mukaan, esimerkiksi valokuvaajat, graafinen suunnittelija ja viikkokirjevastaavat. 

Hallitukseen ja toimihenkilöihin saa yhteyden osoitteella udk@udk.fi ja pelkkään hallitukseen osoitteella hallitus@udk.fi. Kaikki käytössä olevat osoitteet löytyvät nettisivuilta

Sähköpostilista

UDKn postituslista on udk-lista@lists.tuni.fi ja englannin kielinen postituslista on udk-international@lists.tuni.fi. Listoilla tiedotetaan UDKn tapahtumista sekä muista relevanteista edunvalvonnan- sekä viestinnän asioista. Liittyminen sähköpostilistoille onnistuu Telegramin UDKamut ryhmän alta löytyvän Pikalinkit -kanavan kautta. 

Jos haluat lähettää listalle viestin, laita sähköpostin vastaanottajaksi udk-lista@lists.tuni.fi. Huomaathan, että lähettääksesi sähköpostia listalle sinun täytyy olla ensin liittyneenä sille.

Sähköpostia tulee lähes viikoittain. Sähköpostit saattavat alussa mennä roskapostiin, joten ne kannattaa merkata ei-roskapostiksi.

Fuksien sähköpostilista

Tiedottaminen fukseille tapahtuu fuksien sähköpostilistalla fuksit@lists.tuni.fi. Fukseille liittyvistä tapahtumista ja muista asioista tiedotetaan tällä listalla.

Telegram

UDK hyödyntää Telegramia viestintäkanavana, mistä löytyy UDKn yleinen tiedotus, UDKn tapahtumatiedotus sekä UDKamut. UDKamut kanava sisältää ala-aiheita kuten UDKirppis, Työ-ja harkkapaikkailmoitukset, Eläinkamut sekä Pikalinkit. Myös eri vuosikurssien fukseille luodaan omat Telegram-ryhmät, jossa voi viestiä fuksien ja tuutoreiden kanssa. Linkin tiedotuskanaville löytää sähköpostilistan viestien yhteydessä tai pyytämällä linkin puheenjohtajalta.

Instagram

UDKn löydät Instagramista @udkry. UDKn Instagramissa tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. UDK toimii aktiivisesti Instagramissa, jotta viestintä saavuttaa mahdollisimman paljon jäsenistöä. Tarinoissa julkaistaan viikon tapahtumat, joissa mainitaan myös mahdolliset fuksitapahtumat. Isompia tapahtumia voidaan mainostaa erikseen jo hieman etukäteen. Instagramin tapahtumaviestinnällä pyritään saamaan lisää osallistujia ja luomaan innostusta tapahtumia sekä muuta toimintaa kohtaan. 

Discord

UDKlla on oma Discord-ryhmä, jossa voi etsiä itselleen peliseuraa tai yleisesti vain jutella. Discordissa järjestetään myös etäpeli-iltoja. Discord -kutsulinkin voi pyytää UDKn Telegram ryhmässä. 

TikTok 

UDKn TikTokin löytää käyttäjänimellä @udk_ry. Tilin tarkoituksena on rakentaa ainejärjestön imagoa muiden opiskelijoiden keskuudessa ja sisältö on rentoa. Esimerkiksi erilaisia hauskoja videoita liittyen UDKn tapahtumiin ja toimintaan, myöskin samaistuttavaa materiaalia liittyen opintoihin tai muuhun mukavaan! Jos kuvaat UDKn tapahtumissa videoita niin lähetä ne ihmeessä TikTok-vastaavallemme, jotta niitä voidaan hyödyntää!

Verkkosivut 

UDK ry käyttää viestinnässään verkkosivujaan (www.udk.fi). Sivuille päivitetään uutisia, tapahtumat ja vuosittain toimikauden hallituksen sekä toimihenkilöiden yhteystiedot. Verkkosivujen uudistamisesta ja päivittämisestä vastaa hallintotiimi yhdessä IT-toimarin kanssa. Muu HaTo, erityisesti viestintätiimi avustaa tarvittaessa. 

Jodel 

Jodel ei ole UDKn virallinen viestintäkanava. Hallitus taikka toimihenkilöt eivät vastaa Jodelissa käytyihin keskusteluihin tai palautteisiin. Mikäli sinulla on palautetta, jonka haluaisit hallituksen lukevan, lähetä se pikalinkeistä löytyvään palaute Padlettiin.

fiSuomi