ITIA10 – Aineopintojen kirjallisuusopinnot 5-25 op

Osaamistavoitteet

Laajentaa aineopinnoissa hankittua osaamista.

Sisältö

Opintojakso sisältää useita 5 op:n laajuisia vaihtoehtoja syventää jonkin aineopintojen erikoisalan tietämystä kirjatentti-, essee- tai lukupiirisuorituksella. Sama sisältö voidaan usein opiskella vaihtoehtoisilla tavoila. Katso tarkemmat sisältökuvaukset ja suoritusvaatimukset ao. kurssisivulta.

Tarjolla olevat kirjapaketit:

a) Tiedonhallinnan essee/lukupiiri
b) Tietokäytännöt
c) Tiedonhaun kirjatentti I
d) Informaatiolukutaito ja sen opetus
e) Medialukutaito
f) Pelilukutaito
g) Digitaalinen- ja koodin lukutaito
h) Pelien historiat
i) Internetin historiat
j) Johdatus pelitutkimukseen
k) Johdatus internet-tutkimukseen

Tentit

k)Johdatus internet-tutkimukseen

02.12.2015

fiSuomi