ITIA4 – Tiedonhaun perusteet 5 op

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tiedonhaun keskeisiin ilmiöihin ja menetelmiin, pääpaino on digitaalisten tekstidokumenttien tallennuksessa ja haussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tuntee tietokannan rakentamisprosessin tiedonhakua varten
– osaa indeksoida tekstikorpuksen hakuohjelmalle
– osaa suorittaa kyselyjä hakuohjelmalla
– osaa muodostaa testikokoelman
– tunnistaa ja osaa arvioida tiedonhakuprosesseja ja niiden osatekijöitä
– tuntee tiedonhaun keskeiset ongelmat ja peruskäsitteet
– on perehtynyt tiedonhaun evaluoinnin perusteisiin

Sisältö

Tiedonhaku ja hakukoneet; hakukoneen rakenne; dokumenttien automaattinen kuvailu ja indeksointi; relevanssilajittelu; kyselyt ja käyttöliittymät; tiedonhaun evaluointi.

Tentit

10.12.2018

11.11.2016

fiSuomi