ITIP1 – Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää 5 op

Yleiskuvaus

Virikkeellinen johdatus informaatio- ja mediajärjestelmien kehitykseen ja nykytilanteeseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää informaatio- ja mediakentän ilmiöiden historiallisuuden,
-osaa asettaa oppiaineen käsittelemät ilmiöt laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin,
-tuntee informaatio- ja media-alan ja ?tutkimuksen yleistietoa riittävästi jatkaakseen opintoja,
-osaa hyödyntää Learning-oppimisalustan peruskäyttötapoja.

Sisältö

Informaatio ja media historiallisena ilmiönä esikirjallisesta ajasta nykyaikaan. Kirjoituksen ja muiden tiedon tallennusmuotojen kehitys. Informaatiojärjestelmien ja -organisaatioiden, kuten kirjastojen ja arkistojen, sekä niiden käyttämien menetelmien vaiheet. Informaatioalan huomattavia edustajia ja vaikuttajia. Median muodot oraalisesta kirjalliseen ja edelleen elektroniseen. Ihminen ja mediajärjestelmät.

Tentit

01.03.2017

fiSuomi