Hallituksen kokous


Tapahtuman tiedot


Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat – ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous

Aika: lauantai 19.1.2019 Klo: 12:00
Paikka: Pinni A4101 aj-tilan yhteydessä oleva kokoushuone

Esityslista
Alkutoimet
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ilmoitusasiat
5. Ilmoitusasiat
6. Posti
7. Padlet-palautteet
8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät
9. Talousasiat
10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot
Päätösasiat
11. Toimihenkilöiden nimeäminen
12. Tarrat opiskelijakortteihin
13. Asiasanan taitto
Lopputoimet
14. Muut esille tulevat asiat (META)
15. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen
16. Kokouksen päättäminen

fiSuomi