Hallituksen kokous


Tapahtuman tiedot


Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opiskelijat – ainejärjestö UDK ry:n hallituksen kokous
Aika: maanantai 4.2.2019 Klo: 16:00
Paikka: Pinni B1076 ryhmätyöhuone
Esityslista
Alkutoimet
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Ilmoitusasiat
5. Ilmoitusasiat
6. Posti
7. Padlet-palautteet
8. Menneiden tapahtumien osallistujamäärät
9. Talousasiat
10. Jaostot, neuvostot ja yhteistyötahot
Päätösasiat
11. Tapahtumabudjetit
12. Kulukorvaukset
13. UDK-pipojen tilaus
14. Uusien toimihenkilöiden hyväksyminen
15. Toimihenkilöhaun jatkuvuus
16. Kahvivastaavan nimitys
17. Tarrat opiskelijakortteihin
18. Pankkitilin FI59 4726 6020 0070 94 lakkauttaminen
Lopputoimet
19. Muut esille tulevat asiat (META)
20. Seuraavan kokousajankohdan päättäminen
21. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Pauliina Baltzar

puheenjohtaja

Julle Kuusisto

sihteeri

fiSuomi