Kansanvaltaa kirjastoissa -etätyöpaja


Tapahtuman tiedot

  • Date:

Sitran toisessa Kansanvaltaa kirjastoissa -etätyöpajassa juhlistetaan kirjastojentärkeää demokratiatyötä ja kuullaan, miten Kirjastoista kansanvallanfoorumeita -hankkeen kirjastokokeilut ovat edenneet.

Päivä lähtee käyntiin ”Kirjasto on kansakunnan kohennukseksi” -puheenvuorolla, jonka antaa kirjastonkokemusasiantuntija viideltä vuosikymmeneltä, kirjailija, historioitsija,kansanedustaja, europarlamentaarikko – FT Lasse Lehtinen.

Tässätyöpajassa haluamme antaa entistä enemmän tilaa osallistujien keskustelulle javuorovaikutukselle. Päivän aikana osallistujat pääsevät tutustumaan tarkemminkolmeen pilottikirjaston kokeiluun pienryhmissä.

Ohjelmaan pääset tutustumaan etätyöpajanverkkosivuilla

Ilmoittaudumukaan viimeistään ke 3.3. klo 15 tämänilmoittautumislinkin kautta 

Mitä? Kansanvaltaa kirjastoissa-etätyöpaja 2

Missä? Etätyöpaja (Zoom)

Milloin? To 4.3.2021 klo9.00-11.30

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

THU 4.3. DEMOCRACY IN LIBRARIES – A REMOTE WORKSHOP

Sitra’s second “Democracy in Libraries” remote workshop commemorates the important work of democracy in libraries and consults on how the library experiments of the Libraries People’s Forums project have progressed.

The day starts with a “Library is for the nation” speech given by the library’s experience expert from five decades, author, historian, MP, Euro parliamentarian — Lasse Lehtinen, FT.

In this workshop, we want to give even more space for discussion and interaction between participants. Participants will also be given a closer look at three pilot library experiments in small groups.

You can access the program on the website of the remote workshop

Please register by Wed 3.3. 3pm at the latest via this enrollment link.

What? Democracy in Libraries – Remote Workshop 2

Where? Remote Workshop (Zoom)

When? Thursday, March 4, 2021, 9am-11:30

fiSuomi