On ensimmäisten Alumni Afterworkkien aika! Joten varaa itsellesi mieluisaa juomaa ja saavu rennosti rupattelemaan muiden alumnien kanssa! Kameran käyttäminen on toivottua, mutta ei pakollista. Tapahtuma järjestetään teamsissa ★★★ Alumni Afterwork It’s time for the first Alumni Afterwork! Get your favorite drink and come to chat with other alumnus. Using the camera is desirable but not … Lue lisää

On Alumni Afterworkkien aika! Joten varaa itsellesi mieluisaa juomaa ja saavu rennosti rupattelemaan muiden alumnien kanssa! Kameran käyttäminen on toivottua, mutta ei pakollista. Tapahtuma järjestetään teamsissa. Liity tästä mukaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDU2MTVkNjEtYTNmNS00NzU2LWFiOGMtOTFmYzVjOTI0ZDI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%225fe161d8-19c3-4c41-8b4b-41d4a142f72e%22%7d ★★★ Alumni Afterwork It’s time for the Alumni Afterwork! Get your favorite drink and come to chat with other alumnus. Using the camera is desirable … Lue lisää